การออกกำลังกายเพื่อป้องกันมะเร็ง

การออกกำลังกายป้องกันมะเร็งได้อย่างไร??

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยในการป้องกันมะเร็งได้ เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนหนึ่งได้มาจากการออกกำลังกาย เป็นเกราะป้องกันโรคและภูมิต้านทานที่หาได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุน การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งถึง 70% เนื่องจากช่วยลดระดับน้ำตาล ล้างพิษในร่างกาย ลดความเครียด เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก และกล้ามเนื้อ

ผลดีของการออกกำลังกายต่อผู้ป่วยมะเร็งนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่าการออกกำลังกายที่มีระดับปานกลางทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อลดลงทั้งคนปกติและผู้ป่วยมะเร็งหลังการผ่าตัด แต่ก็มีข้อสังเกตว่าหากออกกำลังกายหนักเกินไปอาจมีผลกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ ดังนั้นโปรแกรมการออกกำลังกายก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง

จากการสืบค้นและวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่ายังไม่มีข้อสรุปและบ่งชี้เกี่ยวกับการออกกำลังกายว่า ต้องออกวิธีไหน ความถี่ยังไง เวลาเท่าไหร่ และความหนักของการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกัน ส่งเสริม และรักษามะเร็ง และในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่เปรียบเทียบและชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายประเภทใดเมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งประเภทใด หรือการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งระดับไหน รวมไปถึงการออกกำลังกายยังไงสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

วารสารวิชาการ “เวชศาสตร์การ กีฬาแห่งอังกฤษ” ได้เปิดเผยให้ทราบว่า ปัจจัยสำคัญของการหนีโรคมะเร็งที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกายในระดับสูง