การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพื่อป้องกันมะเร็ง

การสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ที่มีจำหน่ายหรือบุหรี่ที่มวนเอง ทั้งซิการ์ กล้องยาสูบ หรือการเคี้ยวยาสูบ จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็งปอด มะเร็งในช่องปาก กล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งของตับอ่อน

การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เป็นการป้องกันมะเร็งวิธีหนึ่ง เพราะในบุหรี่จะมีสารทาร์และนิโคติน ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวน/วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง 8 – 10 เท่าของผู้ที่ไม่สูบ และ 80% ของผู้ที่เป็นมะเร็งปอด เกิดจากการสูบบุหรี่

จากสถิติที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นว่า โอกาสของผู้ที่สูบบุหรี่ที่จะเกิดมะเร็งนั้นมีสูงกว่าคนปกติทั่วไป


หลีกเลี่ยงบุหรี่เพื่อป้องกันมะเร็ง

หลีกเลี่ยงบุหรี่เพื่อป้องกันมะเร็ง


แม้ว่าประเทศไทยจะมีการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ที่สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเพศหญิง ดังนั้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งอย่างหนึ่งก็คือการลดการสูบบุหรี่