รู้จักกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งโลหิตขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งโลหิตขาวรู้จักกันดีในชื่อ ลิวคีเมีย(Leukemia) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็ก การวินิจฉัยในช่วงแรกมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย เพราะอาการแสดงนั้นไม่จำเพาะเจาะจง ทั้งเด็กชายและหญิง มีโอกาสเป็นเท่า ๆ กัน สำหรับผู้ใหญ่ก็อาจพบได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

– การได้รับรังสีเป็นจำนวนมาก เช่นระเบิดปรมณู
– การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังต้องรอการศึกษายืนยัน
– ทางพันธุกรรม เช่น เด็ก Down’ syndrome
– ผู้ที่ทำงานสัมผัสสารเคมีเช่น benzene

วิธีการป้องกันมะเร็งเม็ดเลือดขาว

สำหรับมะเร็งบางชนิดในผู้ใหญ่ อาจจะสามารถป้องกันได้บ้าง โดยการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพ ไม่ดื่มเหล้า
ไม่สูบบุหรี่ เลี่ยงอาหารที่มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่เนื่องจากสาเหตุของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง ไม่มีสาเหตุที่ป้องกันได้ จึงยากที่จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

อาการที่สังเกตได้จากมะเร็งเม็ดเลือดขาว

1. อาการแรกที่เป็น คือ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซีด อ่อนเพลียง่าย อันนี้เป็นลักษณะเดิมทั่วไปทั้งหลาย
2. มีเลือดออกง่าย เพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีเกร็ดเลือดต่ำ จึงทำให้เลือดออกง่าย เช่น ออกตามไรฟัน มีจ่ำเขียวขึ้นบนตามตัว หรือมีประจำเดือนมากผิดปกติ
3. มีเม็ดเลือดขาวปริมาณมากแต่ทำหน้าที่ไม่ได้ตามเท่าที่จะเป็น เฉพาะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ต่อ สู้กับเชื้อโรค แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต่อสู้เชื้อโรคไม่ได้ ก็มีการติดเชื้อง่ายมีไข้ มีการติดเชื้อในตำแหน่งต่าง ๆ
4. เม็ดเลือดขาวไปบีบบังอวัยวะต่าง ๆ หรือสะสมอยู่ ก็ทำให้มีก้อนขึ้นที่ขาหนีบ ต่อมน้ำเหลือง ขา คอ หรือมีตับ ม้ามโต

แนวทางการรักษาสำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

1. การรักษาแบบประคับประคอง การรักษาแบบประคับประคองที่ควรทำได้แก่ การให้ส่วนประกอบของเลือดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะกับภาวะโรคของผู้ป่วย การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย ที่มีไข้ การลดจำนวนเม็ดเลือดขาวเบื้องต้น เป็นต้น
2. การรักษาจำเพาะ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับมะเร็งเม็ดโลหิตขาว

– เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีอาการไข้เรื้อรัง และมีอาการซีด โดยเฉพาะในรายที่มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังหรือจ้ำเลือดตามตัว ควรได้รับการตรวจจากแพทย์และตรวจเลือดด้วย
– ผู้ที่มีประวัติการได้รับยาเคมีบำบัด หรือได้รับรังสีเกินขนาด ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังโรคมะเร็ง

ถึงแม้ว่าปัจจุบันมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะยังไม่ทราบวิธีการป้องกัน แต่การดูแลตนเองด้วยการกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรง และยังห่างไกลจากโรคภัยได้อีกด้วย