รู้จักกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมักพบในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้ว เชื่อว่าสาเหตุมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศเช่นเดียวกับมะเร็งเต้านม คือจะพบในตรีที่ไม่มีบุตร มีประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อย และหมดประจำเดือนช้า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีอัตราเสี่ยงไม่แพ้กัน

การป้องกันมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

พบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ นอกจากนั้นยังช่วยกันการเกิดมะเร็งรังไข่ด้วย

อาการของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

อาการที่สำคัญของมะเร็งชนิดนี้ก็คือ มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด โดยเฉพาะเวลาหมดระดู คนทั่วไปเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยหมดระดู ทำให้พบมะเร็งช้าเกินไป

การแบ่งระยะของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ระยะที่ 1 มะเร็งอยู่ที่ตัวมดลูก พบร้อยละ 70-95 ของผู้ป่วย มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี ร้อยละ 85
ระยะที่ 2 มะเร็งลุกลามไปถึงปากมดลูก แต่ยังไม่ลุกลามออกไปนอกตัวมดลูก พบร้อยละ 11 ของผู้ป่วย มีอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี ร้อยละ 60
ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามออกไปนอกมดลูกแต่ยังอยู่ในอุ้งเชิงกราน พบร้อยละ 11 ของผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี ร้อยละ 30
ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามหรือแพร่กระจายออกไปนอกอุ้งเชิงกราน พบร้อยละ 3 ของผู้ป่วย และมีอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี เหลือเพียงร้อยละ 10

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

การรักษาหลักในโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คือการผ่าตัดมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ และบางครั้งผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานออกด้วย ต่อจากนั้นจึงประเมินผลชิ้นเนื้อหลังการผ่าตัดอีกครั้งด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อดูการลุกลามของโรค เมื่อพบเป็นโรคระยะลุก ลาม แพทย์จะรักษาต่อเนื่องด้วยรังสีรักษาและ/หรือยาเคมีบำบัด ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

แต่โรคในระยะที่ผ่าตัดไม่ได้ หรือเมื่อสุขภาพผู้ป่วยไม่อำนวยต่อการผ่าตัด การรักษาคือ รังสีรักษาวิธีการเดียว หรือร่วมกับยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ขึ้นกับระยะโรค และดุลพินิจของแพทย์

ข้อควรปฏิบัติสำหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

– ควรตรวจภายในทุกปีหลังอายุ 40 ปี
– ควรพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติของประจำเดือนโดยเฉพาะการกลับมามีเลือดออกอีกภายหลังหมดประจำเดือนแล้วโดยควรได้รับการขูดมดลูกตรวจด้วย

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มีอาการคือมีเลือดออกแบบผิดปกติ ดังนั้นเมื่อมีเลือดออกที่ไม่ปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก