การตรวจบริเวณผิวหนังเพื่อหามะเร็ง

การตรวจบริเวณผิวหนังเพื่อหามะเร็งนั้นสามารถทำได้ง่าย และสามารถทำการรักษาให้หายขาดได้มาก เพราะสามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น ซึ่งความผิดปกติต่าง ๆ นั้นสามารถตรวจพบได้โดย

1. สังเกตที่ตุ่ม หูด หรือไฝ
ให้สังเกตตุ่ม หูด หรือไฝ ว่ามีการเกิดเพิ่มขึ้นที่ผิวหนัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น โตลุกลาม มีขนาดใหญ่ขึ้น สีเข้มขึ้น และแตกออกเป็นแผล มีเลือดหรือมีน้ำเหลืองไหลออกมา

2. สังเกตแผลที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง
ให้สังเกตแผลที่เกิดขึ้นบนผิวหนังว่า เกิดแผลเรื้อรังหรือเป็นแผลที่รักษาไม่หายหรือไม่

3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแผลเป็น
ให้สังเกตว่าแผลเป็นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่กินยาหม้อ ยาจีน หรือยาแผนโบราณอยู่เป็นประจำ เพราะยาเหล่านี้จะมีสารหนูเป็นองค์ประกอบ มักจะหนาตัวของผิวหนังเป็นหย่อม ๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า มีลักษณะแข็ง แห้ง และหนา ซึ่งหากปล่อยไว้นาน ๆ อาจจะกลายเป็นแผลเรื้อรังและเกิดมะเร็งขึ้นได้

มีมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะที่มักเกิดขึ้นบนใบหน้าคือมะเร็งชนิด Basal cell carcinoma มีลักษณะเป็นแผลที่มีขอบสูง มีจุดดำ ๆ มักเกิดบริเวณบนผิวหนังส่วน T – Zone ของใบหน้า คือระดับตาระหว่างคิ้วลงมาแนวของจมูกและปาก

การตรวจความผิดปกติที่แน่นอนก็คือการตัดชิ้นส่วนเพื่อพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา แพทย์จะตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แต่การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองก็เป็นการระวังอย่างหนึ่งเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือความผิดปกติควรไปพบแพทย์