มะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งทางเดินอาหารนั้น พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งมะเร็งทางเดินอาหารก็ประกอบไปด้วยมะเร็งส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้เล็ก และอื่น ๆ

มะเร็งที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารนั้นในระยะเริ่มแรกมักจะไม่ค่อยมีแสดงอาการ ซึ่งยากที่จะตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ พอตรวจพบก็เมื่อมะเร็งลุกลามไปไกลแล้ว ดังนั้นควรตรวจเช็คและป้องกันมะเร็งจำพวกนี้ไว้ให้ดี

มะเร็งเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารส่วนมากมักจะมีสาเหตุมาจากอาหารที่เรากินเข้าไป เพราะอาหารบางอย่างเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินผักผลไม้เป็นประจำ และที่สำคัญหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สำหรับอาการของมะเร็งที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารนั้น มะเร็งแต่ละอย่างมักมีอาหารแตกต่างกัน แต่ให้สังเกตความผิดปกติของร่างกายก่อน เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงผิดปกติ อ่อนเพลีย พวกนี้ ซึ่งอาหารเหล่านี้บ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า อาการเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่น หรือบอกไม่ได้เป็นมะเร็งชนิดใด ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายให้รีบปรึกษาแพทย์