มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นเหมือนมะเร็งอื่น ๆ คือเป็นโรคร้าย ที่มีการแบ่งตัวของเซลล์อย่างผิดปกติ และลุกลามไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้เช่น ตับ ตับอ่อน ลำไส้ ปอด และรังไข่ รวมถึงต่อมน้ำเหลืองได้

มะเร็งกระเพาะอาหาร นับว่าเป็นโรคร้ายที่แฝงตัวอย่างเงียบ ๆ แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่หลาย ๆ คนกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งกระเพราะอาหารก็เมื่อเกิดอาการชัดเจนและโรคก็ได้ลุกลามไปมากแล้ว ทั้งที่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรก ๆ

สาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหาร

ปัจจุบันเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่มีการศึกษาพบว่า มีปัจจัยบางอย่างที่อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค คือ

อายุ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น
เชื้อชาติ มะเร็งกระเพาะอาหารนี้มักพบมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกมากกว่ากลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา
เพศ เพศชายมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า
อาหาร การรับประทานอาหาร ปิ้ง ย่าง หมักดอง และอาหารรสเค็มจัด อาจทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น และการรับประทานผักและผลไม้อาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้
การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารชนิดเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (Helico bacter pylori หรือ H. pylori) ซึ่งเมื่อติดเชื้อนี้แล้วจะทำให้เกิดการอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งเมื่อเป็นเรื้อรัง ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนทั่วไปประมาณ 3-5 เท่า
การสูบบุหรี่ ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้สูงขึ้น
โรคโลหิตจาง ชนิดมีเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ผิดปกติ
โรคเนื้องอกของกระเพาะอาหารบางชนิด และโรคเนื้องอกของลำไส้บางชนิดที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม
มีประวัติในครอบครัว เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมาก่อน

อาการแสดงของมะเร็งกระเพาะอาหาร

ลักษณะอาการแสดงของมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งในสภาวะโรคอื่นอาจมีอาการเดียวกันนี้ได้ในระยะเริ่มแรกของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจจะมีอาการแสดง ดังนี้
– อาหารไม่ย่อยและรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง
– ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร
– คลื่นไส้เล็กน้อย
– ไม่อยากอาหาร
– ปวดแสบร้อนที่บริเวณหน้าอก
ในระยะขั้นต่อมาของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจจะมีอาการแสดง ดังนี้
– มีเลือดปนในอุจจาระ ถ่ายอุจจาระสีดำ
– อาเจียน
– น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
– ปวดท้อง
– ตัวเหลืองตาเหลือง
– มีน้ำในช่องท้อง
– กลืนลำบาก

การตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหาร

– การตรวจร่างกายและซักประวัติถึงสุขภาพโดยทั่วไป
– ตรวจเลือด เป็นการตรวจเพื่อดูปริมาณสารต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใด ๆ ของร่างกาย
– ตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์
– การส่องกล้องช่องท้องส่วนบน เป็นวิธีการที่จะตรวจดูภายในบริเวณ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนแรก(ดูโอดีนัม) เพื่อหาบริเวณที่ผิดปกติ
– ตรวจเลือดในอุจจาระ โดยสามารถตรวจดูได้จากวิธีการทางจุลทรรศน์เท่านั้น
– การเอกซเรย์กลืนแป้ง เป็นการตรวจโดยจะให้ผู้ป่วยกลืนน้ำที่ผสมแบเรี่ยม (เป็นผลสีขาว เงิน) ซึ่งน้ำที่กลืนไปนั้นจะไปเคลือบที่ผิวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร หลังจากนั้นจะทำการเอกซเรย์ตรวจดู วิธีการนี้อาจเรียกอีกอย่างว่าการเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนบน
– การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา โดยทั่วไปจะทำการตัดชิ้นเนื้อในระหว่างการส่องกล้อง โดยทำการตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูลักษณะเซลล์มะเร็ง
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ซี ที สแกน) เป็นการตรวจโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเอกซเรย์ สามารถถ่ายภาพบริเวณภายในของร่างกายและยังสามารถถ่ายได้หลายมุม

เราสามารถไปตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารนี้ได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ และสามารถรักษาให้หายได้ขาดได้ แต่อาการของมะเร็งชนิดนี้ในระยะแรกนั้นไม่มีอาการเลย แต่ถึงจะไม่มีอาการเราก็สามารถไปตรวจได้โดยการส่องกล้องตรวจกระเพราะอาหารซึ่งทำได้ไม่ยาก ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก็ตรวจเสร็จ ยิ่งถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีญาติเคยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารติดเชื้อ H.pylori มีการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก เคยมี ประวัติผ่าตัดกระเพาะอาหารมาก่อน ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นระยะ เพราะถ้าเจอในระยะแรก ๆ มีโอกาสสูงมากที่จะหายขาด

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร

Leave a Reply