การตรวจศีรษะเพื่อหามะเร็ง

การตรวจศีรษะก็เป็นหนทางหนึ่งในการค้นหามะเร็ง เนื่องจากบนศีรษะก็สามารถเกิดความผิดปกติได้บ่อย เช่น มีแผล ตุ่ม หรือก้อนเกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะ หรือใต้ต่อมหนังศีรษะที่ถูกปกคลุมด้วยเส้นผม โดยจะไม่แสดงอาการใด ๆ ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นอย่างมาก เพราะผู้ป่วยมักไม่ใส่ใจในการตรวจร่างกาย พอตรวจเจอก็ลุกลามไปมากแล้ว

มะเร็งหนังศีรษะนั้นอาจจะเกิดจากโรคของหนังศีรษะเอง แต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่เกิดจากการแพร่กระจายจากส่วนอื่น ๆ มายังบริเวณศีรษะ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ปรากฎอาหารของรอยโรคปฐมภูมิ เช่น มะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นต้น

สำหรับอาการที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว อาเจียนโดยไม่มีอาการคลื่นไส้ ซึ่งเป็นผลมาจากความดันภายในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น เช่น การเกิดเนื้องอกในสมอง การแพร่กระจายของมะเร็งจากที่อื่น ๆ ไปยังสมอง หรือกระดูกฐานกระโหลกศีรษะBookmark the permalink.

Leave a Reply