สาเหตุมะเร็งตับ

บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับกัน ซึ่งถ้ารู้ไว้เราอาจจะป้องกันตัวเองจากมะเร็งตับได้ ซึ่งมะเร็งตับนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในเพศชายและอันดับ 2 ในเพศหญิง

สาเหตุมะเร็งตับ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. สาเหตุมะเร็งตับที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
สาเหตุมะเร็งตับที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนี้ ก็คือการได้รับสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่ได้มาจากภายนอกร่างกายแล้วนำเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่
– สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม
– รังสีเอ็กซเรย์ อุลตราไวโอเลตจากแสงแดด
– เชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา
– การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
– จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น

2. สาเหตุมะเร็งตับที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย
สาเหตุมะเร็งตับที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายนั้น ส่วนมากจะพบผู้ป่วยที่มีสาเหตุนี้น้อย เช่น
– เด็กที่มีความพิการ มาแต่ กำเนิดมีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
– การมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะ ทุพโภชนาการ

จะเห็นว่ามะเร็งตับนั้นมีสาเหตุหลักเช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ นั่นก็คือเกิดจากปัจจัยภายนอก ดังนั้นถ้าเรารู้และปฎิบัติอย่างถูกต้องก็คงสามารถป้องกันมะเร็งได้ดีทีเดียว สำหรับสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในนั้น ถ้าหากใครรู้ว่าตัวเองมีปัจจัยที่เสี่ยงก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำชี้แนะต่อไป

Bookmark the permalink.

Leave a Reply