ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

เราได้รู้จักกับมะเร็งเต้านมกันไปบ้างแล้วในบทความ รู้จักกับมะเร็งเต้านม ในบทความนี้เรามารู้จักกับวิธีรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดมะเร็งเต้านมกัน

การผ่าตัดเต้านมนั้นมีวิธีอยู่ 2 วิธีได้แก่
1. Breast conserving surgery
2. Mastectomy

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Breast conserving surgery

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Breast conserving surgery เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งและเนื้อเต้านมรอบ ๆ มะเร็งออกเรียกว่า Lumpectomy บางครั้งหากเป็นมากต้องตัดทั้งเต้านม

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Mastectomy

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Mastectomy คือการผ่าตัดเอา เต้านม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ และกล้ามเนท้อที่หน้ออกออกซึ่งมีวิธีการผ่าตัดได้หลายชนิด คือ
– simple mastectomy เป็นการผ่าตัดเอาเฉพาะเต้านมออกหมดแต่ต่อมน้ำเหลือง แต่ไม่ตัดกล้ามเนื้อ
– Modife radical mastectomy ผ่าตัดเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลือง และกล้ามเนื้อหน้าอกบางส่วนออก
– Radical mastectomy ผ่าตัดเอาเต้านม ต่อมน้ำเหลืองรักแร้ทั้งหมด และกล้ามเนื้อหน้าอกออกหมด

การเลือกวิธีผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Breast conserving surgery กับแบบ Mastectomy

ข้อดีของการผ่าตัดแบบ Lumpectomy คือเต้านมยังคงอยู่ แต่ข้อเสียคือต้องเสียเวลามาทำงานรักษาด้วยรังสี แต่การผ่าตัดแบบ mastectomy ก็อาจจะต้องให้รังสีรักษาด้วยในบางราย การเลือกวิธีรักษาขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
– ผู้ป่วยยังต้องการที่จะมีเต้านมหรือไม่
– ต้องเสียเวลาเพื่อทำการรักษาโดยการฉายแสงหรือไม่
– ต้องการทำผ่าตัดตกแต่งหรือไม่
– การผ่าตัดเต้านมทั้งหมดเพื่อตัดการเจริญเติบโตหรือการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: วิธีรักษามะเร็งเต้านม

Leave a Reply