การตรวจหูเพื่อหามะเร็ง

อาการมะเร็งที่พบได้บ่อยในหูนั้น คือ หูอื้อ มีน้ำเหลืองและเลือดไหลออกมาจากรูหู และโดยมากจะเป็นมะเร็งของหูชั้นนอก หรือมะเร็งโพรงจมูก สามารถตรวจพบโดยการตรวจดูในรูหูจะพบก้อนเนื้อ แผลเป็นเรื้อรัง หรือมีเลือดและน้ำเหลืองไหลในรูหู

สำหรับอาการผิดปกติของหูอันเกิดจากก้อนมะเร็งในโพรงหลังจมูกนั้นจะตรวจพบได้ยาก โดยแพทย์ต้องใช้กล้องส่องลงไปในลำคอ หากเป็นโรคนี้จริง จะพบว่า มีก้อนเนื้อกดเบียดรูเปิดของท่อที่ต่อระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูก การเสียสมดุลของความดันในหูชั้นกลางทำให้เกิดอาการหูอื้อ หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดอาการหูน้ำหนวก ทำให้การได้ยินลดลงหรือเสียไป และถ้าเยื่อแก้วหูทะลุ จะมีน้ำเหลืองไหลออกจากรูหูได้ สำหรับผู้ที่มีหูอื้อนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติโดยเร็ว

ที่มา ไกรภพ สาระกูล. พลังธรรมชาติบริสุทธิ์ ยุติมะเร็ง. (หน้า 20-21) : พิมพ์ที่ บริษัท ฐานบัณฑิต จำกัด

Bookmark the permalink.

Leave a Reply