อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร

จากบทความเรื่อง มะเร็งกระเพาะอาหาร เราได้รู้แล้วว่ามะเร็งกระเพาะอาหารนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มีอาการยังไง และได้รู้ถึงวิธีการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหาร แต่ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับอาการมะเร็งกระเพาะอาหาร

สาเหตุที่เราโฟกัสกันที่อาการของมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นก็เพราะว่า มะเร็งกระเพาะอาหารนั้นจะแสดงอาหารอย่างเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อมะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว ทั้งที่เราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรก ๆ

อาการมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก

1. ความรู้สึกไม่สบายอืดแน่นบริเวณท้องส่วนบน กว่า 70% ของผู้ที่ปวยที่แสดงอาการว่ารู้สึกไม่บาย อืดแน่นท้องบริเวณส่วนบน ซึ่งเป็นอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก

2. กรดไหลย้อนหรือรู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยไม่น้อยที่รู้สึกว่ามีกรดไหลย้อน รู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหาร บางรายเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะปรากฎอาหารเรอ ท้องอืด ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์แล้ว แพทย์อาจจะวินิจฉัยว่าเป็นอาหารของโรคกระเพาะอาหารก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ป่วยสามารถทำการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก

3. ซูปผอมไม่มีแรง เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารทำให้เบื่ออาหารดังนั้นจึงทำให้มีมีแรงและซูบผอม
4. อุจจาระสีดำ ถ้าหากว่ามีอุจจาระสีดำในช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาการเสริมธาตุเหล็กให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

อาการมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย

อาการของมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะสุดท้าย จะมีอาการของโรครุนแรงขึ้นกว่าระยะแรกอาหารเหล่านี้ยากที่จะบรรเทา และยังมีอาการอื่น ๆ ตามมาอีก

1. อาการเมื่อมะเร็งมีการแพร่กระจาย เมื่อมะเร็งมีการแพร่กระจายในอัตราสูง โดยทั่วไปเซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ทำให้มีอารการอื่น ๆ ตามมาเช่น น้ำท่วมท้อง ตัวเหลือง ตับโต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น กระเพาะทะลุ มีเลือดออก เป็นต้น

2. อาการอื่น ๆ นอกจากอาการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอาการอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มีเลือดปนในอุจจาระ ถ่ายอุจจาระสีดำ เช่น อาเจียน น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดท้อง ตัวเหลืองตาเหลือง มีน้ำในช่องท้อง กลืนลำบาก

จากอาการที่กล่าวมาข้างต้น หากว่าผู้ป่วยมีการใด ๆ ดังกล่าวแล้ว อย่านิ่งนอนใจ รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยเร็วที่สุด เลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสม หากพบว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วอย่างพึ่งท้อใจ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ร่วมกับการรักษาจิตใจให้ดี จะช่วยให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Bookmark the permalink.